मुख्य समाचार थप समाचार
जुन उद्देश्यका लागि जनयुद्ध गरिएको थियो त्यो केही पनि पूूरा भएकै छैन। अहिले प्रचण्डले गणतन्त्र आयो सबै पूूरा हुन्छ भनेर गरेको कुरा एकदम गलत हो। विस्तृतमा